Σύντομα κοντά σας.
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 167 - ΚΑΒΑΛΑ
2510.833.875
HELLO@NEWSCHOOL.COFFEE
WWW.NEWSCHOOL.COFFEE
ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΚΑΦΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ